Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad

euskadi.eus

Inicio

Estás en:
  1. Inicio
 
Ardogintza


Oharra: eduki hau ororena da I. atalan (Nekazaritza-Abeltzaintza) - 9. puntuan (Mahastizaintza) eta IV. atalan (Elikadura) - 6. puntuan (Ardogintza)

Agindua, 1989ko irailaren 21ekoa, Nekazaritza eta Arrantza Sailarena, “Getariako Txakolina”, “Chacolí de Getaria” Jatorri-Izenaren Arautegia behinbetikoz aitortu eta onartzen duena (1989/10/25, EHAA 201 zk.)

Agindua, 1989ko irailaren 21ekoa, Nekazaritza eta Arrantza Sailarena, “Getariako Txakolina”, “Chacolí de Getaria” Jatorri-Izenaren Arautegia behinbetikoz aitortu eta onartzen duena  <<strong>(Hutsen zuzenketa) (1990/02/06, EHAA 26 zk.)

Agindua, 2006ko abuztuaren 21ekoa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, "Chacolí de Getaria" "Getariako Txakolina" Jatorrizko Deituraren Arautegia behin betiko aitortu eta onetsi zuen agindua aldatzekoa (2006/09/08, EHAA 172 zk.)

Agindua, 2007ko apirilaren 27koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailburuarena, "Getariako Txakolina/Txakoli de Getaria/Chacolí de Getaria" jatorrizko izendura behin betiko aintzatetsi eta hari buruzko arautegia onetsi duen Agindua bigarren aldiz aldatzeko Agindua (2007/05/10, EHAA 89 zk.)

Agindua,1994ko maiatzaren 1ekoa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, «Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina» jatorrizko izendurari buruzko Arautegiaren behin betiko aintzatespen eta onespenari buruzkoa. (1994/06/14, EHAA 112 zk.)

Agindua, 1996ko abenduaren 5ekoa, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, «Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina» jatorrizko izendazioari buruzko Arautegia aldatzeko dena. (1996/12/13, EHAA 240 zk.)

Agindua, 1997ko otsailaren 14ko, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, «Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina» jatorrizko izendazioari buruzko Arautegia aldatzen duen 1996ko abenduaren 5eko Aginduko okerrak zuzentzeko dena. (1997/03/04, EHAA 43 zk.)

Agindua 2006ko maiatzaren 3koa , Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, "Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina" Jatorrizko Izendurari Buruzko Arautegia behin betiko aitortu eta onetsi zuen agindua bigarren aldiz aldatzekoa. (2006/05/12, EHAA 89 zk.)

Agindua, 2006ko abuztuaren 21ekoa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena; honen bidez hirugarren aldiz aldatu da "Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina" Jatorrizko Izendura behin betiko aintzatesteari eta hari buruzko arautegiaren onespenari buruzko agindua (2006/09/08, EHAA 172 zk.)

Agindua, 2001eko apirilaren 2koa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, «Arabako Txakolina-Txakolí de Alava» jatorrizko deiturari buruzko Arautegiarenbehin betiko aintzatespen eta onespenari buruzkoa. (2001/05/02, EHAA 82 zk.)

Agindua, 2006ko abuztuaren 21ekoa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, "Arabako Txakolina-Txakolí de Álava" Jatorrizko Deituraren Arautegia behin betiko aitortu eta onetsi zuen agindua aldatzekoa (2006/09/08, EHAA 172 zk.)

5/2004 Legea, maiatzaren 7koa, Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzekoa. (2004/05/24, EHAA 96 zk.)

Agindua, 2005eko urriaren 10ekoa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, ardotarako mahats-barietateak sailkatzekoa (2005/11/11, EHAA 215 zk.)

157/2007 Dekretua, irailaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko planentzako laguntzei buruzko Dekretua aldatzeko dena. (2007/10/01, EHAA 189 zk.)

Agindua, 2008ko ekainaren 17koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, "Bizkaiko
Txakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de Bizkaia" Jatorrizko Deituraren Arautegia aldatzekoa eta horren testu bategina onestekoa.
(2008/07/29, EHAA 143 zk.)

Agindua, 2008ko ekainaren 17koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, "Arabako Txakolina" Jatorrizko Deituraren Arautegia aldatzekoa eta horren testu bategina onestekoa. (2008/08/06, EHAA 148 zk.)

Agindua, 2008ko irailaren 17koa, Agindua, 2008ko irailaren 17koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, "Getariako Txakolina/Txakoli de Getaria/Chacolí de Getaria" Jatorrizko Deituraren Arautegiaren Testu Bategina onestekoa. (2008/10/15, EHAA 197 zk.)

Azken eguneratzea: 2008/10/17
Euskadi, bien común