Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad

euskadi.eus

Inicio

 
Trazabilitatea eta elikagaien segurtasuna


Oharra: Atal honen edukina animalia-azpiproduktuen eta etiketatzearen araudiari buruzkoa da

Agindua, 1998ko urtarrilaren 9koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomi Elkarteko merkataritza-zirkuituan behi-aziendaren gibela identifikatzeko arauak emateko dena. (1998/01/22, EHAA 14 zk.)

3/1996 Legea, maiatzaren 10ekoa, haragi Freskoa eta oilategiko hegaztien haragia ikuskatzeko eta haragi horren osasun kontrolaz arduratzeko zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasena. (1996/05/31, EHAA 104 zk.)

200/1996 Dekretua, uztailaren 30ekoa, haragi freskoa eta oilategiko hegaztien haragia ikustatzeko eta haragi horren osasun kontrolaz arduratzeko zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasen aplikazioa arautzen duena. (1996/09/06, EHAA 172 zk.)

Agindua, 1996ko ekainaren 4koa, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, EAEan abiapuntua izan eta ardotikako produktuak Europako Batasunaren barruan garraiatzeko eduki behar diren agiriei buruzko eta ardozaintza-alorrean egin behar diren erregistroei buruzko arauak ematen dituena. (1996/07/04, EHAA 128 zk.)

235/2000 Dekretua, azaroaren 21ekoa, zeinaren bitartez behi-okela edo abelgorrien haragia eta haren ondoriozko produktuak etiketatzeko aukerako sistema ezartzeko arauak eman baitira Euskal Autonomia Erkidegorako. (2000/11/27, EHAA 227 zk.)

102/2004 Dekretua, ekainaren 1ekoa, «A categoria»ko arrautza freskoak markatzeari buruzkoa. (2004/06/16, EHAA 113 zk.)

90/2005 Dekretua, apirilaren 12koa, animalien elikaduran kontrol ofizialak eta arriskuak prebenitzea antolatzeko dena. (2005/05/30, EHAA 100 zk.)
Oharra: Atal honen edukina Nekazaritza eta Abeltzaintza eta Animalien ekoizpena ete osasunari atalan ere ikusi dezakezu.

139/2005 Dekretua, uztailaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan sortzen diren eta gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuei eta sukalde- hondakinei buruzkoa. (2005/09/19, EHAA 178 zk.)

139/2005 Dekretua, uztailaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan sortzen diren eta gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuei eta sukalde- hondakinei buruzkoa. (2005/11/04, EHAA 210 zk.)

13/2007 Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Esnearen ontrolerako Euskal Zentroa (EKEZ) eratu eta antolatzekoa. (EHAA 42. zk, 2007/02/28)

31/2007 Dekretua, otsailaren 20koa, behi-esne gordinaren trazabilitateari eta elikadura-segurtasunari buruzkoa. (EHAA 51. zk, 2007/03/13)

 

Azken eguneratzea: 2007/05/11
Euskadi, bien común