Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad

euskadi.eus

Inicio

 
Egitura, organoak eta eginkizunak


629/2009 Dekretua, abenduaren 22koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena. (2009/12/22, EHAA 250 zk.)

67/1982 Dekretua, martxoaren 29koa, Arrantza, Maskulu bilketa eta Arrain-Hazkuntzategien Ikerketa-Zerbitzuaren Antolaketarakiko (1982/04/16, EHAA 47 zk.)

94/1983 Dekretua, apirilaren 25ekoa, Landalur-Alogerekiko Ebazpen-Batzordeen ihardutze-modurako osagarrizko arauak emanez. (1983/05/25, EHAA 71 zk.)

94/1983 Dekretua, apirilaren 25ekoa, Landalur-Alogerekiko Ebazpen-Batzordeen ihardutze-modurako osagarrizko arauak emanez. (Hutsen zuzenketa) (1983/06/15, EHAA 86 zk.)

348/1987 Dekretua, azaroaren 3koa, Landalur-Alogerekiko Ebazpen-Batzordeen ihardutze-modurako osagarrizko arauak ematen dituen Apirilaren 25eko 94/1983 Dekretuaren 7. atala aldatuz. (1987/11/13, EHAA 215 zk.)

283/1983 Dekretua, abenduaren 27koa, Nekazaritza-Ikerketarako Aholku-Batzordea sortaraziz. (1984/01/04, EHAA 2 zk.)

Agindua 1984ko ekainaren 22koa, Nekazaritza-Ikerlanetarako Aholku-Batzordeko kideak, Nekazaritza eta Arrantzu-Sailaren Ihardutze-Araudiari egokituz (1984/07/06, EHAA 113 zk.)

68/1984 Dekretua, otsailaren 27koa, Euskal-Herriko Autonomi-Elkarteko Lurrarteango-Arrantzurako Lurralde-Batzordeak sortaraziz. (1984/03/10, EHAA 46 zk.)

Agindua 1990ko otsailaren 15ekoa, Osasun eta Kontsumo eta Nekazaritza eta Arrantza Sailburuena, izurrilkariei buruzko araubidea garatu eta aplikatzeko Batzorde Teknikoa eratzen duena. (1990/02/28, EHAA 43 zk.)

194/2006 Dekretua, urriaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratzen duena. (2006/10/13, EHAA 196. zk)
Oharra: Dekretu honek
1995/425 Dekretua derogatzen du .

425/1995 Dekretua, irailaren 6koa, nekazaritzarako politika komunak Euskal Autonomi Elkartean eragindako gastuen erakunde ordaintzailea eratu eta bere antolaketa eta jardupidea ezartzen duena. (1995/10/13, EHAA 196 zk.)
Oharra: Dekretu hau, 2006/194 Dekretuak derogatzen du

101/1997 Dekretua, maiatzaren 6koa, nekazaritzako politika komunak Euskal Autonomi Elkartean eragindako gastuen erakunde ordaintzailea eratu eta bere antolaketa eta jardupidea ezartzen duen Dekretua aldatzen duena. (1997/05/19, EHAA 93 zk.)

272/1999 Dekretua, ekainaren 29koa, zeinaren bitartez aldatzen baita, bigarren aldiz aldatu ere, nekazaritzarako politika komunak Euskal Autonomia Erkidegoan eragindako gastuen erakunde ordaintzailea eratu, eta bere antolaketa eta jardunbidea ezartzen duen dekretua. (1999/07/15, EHAA 134 zk.)

31/2000 Dekretua, otsailaren 8koa, zeinaren bitartez oker-zuzenketak eta hirugarren aldaketa partziala egiten baitzaizkio nekazaritzako politika komunak Euskal Autonomia Erkidegoan eragindako gastuen erakunde ordaintzailea eratu, eta bere antolaketa eta jardunbidea finkatzen dituen dekretuari. (2000/02/24, EHAA 38 zk.)

202/1996 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Organo Estatistiko Espezifikoa sortzezkoa. (1996/08/09, EHAA 152 zk.)

Agindua 1996ko uztailaren 23koa, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, Arrantzarako Aholku-mahai Nazionala arautzen duena. (1996/09/18, EHAA 180 zk.)

229/1996 Dekretua, irailaren 24koa, Euskal Autonomi Elkartean nekazaritza ekologikoa, eta bere produktuen elaborazioa eta merkaturatzea arautzeko, eta Nekazaritza Ekologikoaren Euskal Kontseilua eratzeko dena. (1996/10/07, EHAA 193 zk.)

Agindua 1997ko maiatzaren 7koa, Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, Nekazaritzako Aholku-Mahaia arautzen duena. (1997/05/15, EHAA 91 zk.)

Agindua 2004ko abenduaren 15koa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, Nekazaritzako Aholku Mahai Nazionala arautu duen Agindua aldatzeko dena. (2005/01/31, EHAA 20 zk.)

10/1998 Legea, apirilaren 8koa, landa ingurunearen garapenerakoa. (1998/05/04, EHAA 80 zk.)

95/1998 Dekretua, ekainaren 2koa, Landaberriren  eta Landa Garapenerako Kontseilu Aholkulariaren antolamendu eta funtzionamenduari buruzkoa (1998/06/05, EHAA 104 zk.)

Agindua 1999ko ekainaren 11koa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena eta Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, Nekazaritza eta Arrantza Saileko kontratazio mahaia osatzeari buruzkoa. (1999/07/09, EHAA 130 zk.)

31/2001 Dekretua, otsailaren 13koa, ekoizpen integratuari eta hura nekazaritzako elikagaietan adierazteari buruzkoa. (2001/02/22, EHAA 38 zk.)

373/2001 Dekretua, abenduaren 26koa, Euskal Herriko bertako abere-arrazei eta arrazok sustatzea helburu duten elkarteei buruzkoa. (2002/01/21, EHAA 14 zk.)

Agindua 2002ko otsailaren 5ekoa, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, Euskadiko Ekoizpen Integraturako Koordinazio Batzordearen osaera eta jarduna zehazten dituena. (2002/03/08, EHAA 48 zk.)

8/2005 Dekretua, ekainaren 28koa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena. (2005/06/28, EHAA 122 zk.)

290/2005 Dekretua, urriaren 11koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailaren egitura organikoa eta egitekoena finkatzen duena. (2005/10/25, EHAA 203 zk.)

249/2006 Dekretua, azaroaren 28koa. Honen bitartez, nabigazio eta arrantzako heziketa zerbitzua kudeatzeko ardura Itsasmendikoi SA sozietate publikoari esleitzen zaio (2006/12/21, EHAA 242 zk.)

13/2007 Legea, de 27 de diciembre, Nekazaritza Ganberak azkentzekoa. (2008/01/09, EHAA 6 zk.)

Azken eguneratzea: 2010/01/11
Euskadi, bien común